top of page

TUNELGROUP BLOG

Soğutma Sistemlerine Dair Herşey

Tunelgroup Logo

Soğuk Oda Kurulumu: Adım Adım Detaylı Rehber


1. İhtiyaç Analizi ve Planlama

Adımlar:

 • İhtiyaçların Belirlenmesi:

 • Saklanacak ürünlerin türü, miktarı ve ideal saklama koşulları (sıcaklık ve nem seviyeleri) belirlenmelidir. Örneğin, gıda ürünleri için farklı, ilaçlar için farklı sıcaklık ve nem değerleri gerekebilir.

 • Alan Analizi:

 • Soğuk oda kurulacak alanın ölçüleri alınmalı ve yerleşim planı yapılmalıdır. Alanın uygunluğu, erişim kolaylığı ve enerji verimliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Yeterli havalandırma ve elektrik tesisatının mevcut olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Mevzuat ve Standartlar:

 • Yerel ve uluslararası soğutma standartları ve mevzuatlar dikkate alınmalıdır. Örneğin, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) standartlarına uyulmalıdır.


2. Uygun Bileşenlerin Seçimi

Bileşenler:

 • İzolasyon Panelleri:

 • Malzeme: Poliüretan, polistiren veya taş yünü gibi malzemeler kullanılabilir. Poliüretan, yüksek izolasyon değeri ile enerji tasarrufu sağlar.

 • Kalınlık: Soğuk odanın iç sıcaklığına ve dış ortam koşullarına bağlı olarak panel kalınlığı belirlenmelidir. Genellikle 80 mm - 200 mm arasında değişir.

 • Kompresör:

 • Kapasite: Soğuk odanın büyüklüğüne ve ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesine uygun olmalıdır. Kapasite, BTU/h veya kW cinsinden ölçülür.

 • Verimlilik: Enerji verimliliği yüksek olan kompresörler tercih edilmelidir. EER (Enerji Verimlilik Oranı) veya COP (Performans Katsayısı) gibi verimlilik değerlerine dikkat edilmelidir.

 • Gürültü Seviyesi: Özellikle gürültü hassasiyeti olan alanlarda kullanılacaksa, düşük gürültü seviyesine sahip kompresörler tercih edilmelidir.

 • Bakım Kolaylığı: Kolay bakım yapılabilen ve yedek parça temini kolay olan modeller seçilmelidir.

 • Kondansatör:

 • Isı Transfer Kapasitesi: Soğutma sisteminin kapasitesine uygun olmalıdır. Yeterli kapasite, soğutma performansını doğrudan etkiler.

 • Hava veya Su Soğutmalı: Hava soğutmalı kondansatörler, daha az su tüketir ve bakım gerektirir. Su soğutmalı kondansatörler ise daha yüksek verimlilik sağlar.

 • Malzeme ve Dayanıklılık: Korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmış olmalıdır. Deniz suyu veya tuzlu hava gibi zorlu ortamlarda kullanılacaksa, özel kaplamalı modeller tercih edilmelidir.

 • Evaporatör:

 • Kapasite: Soğutma yüküne uygun olmalıdır. Kapasite, BTU/h veya kW cinsinden ölçülür.

 • Hava Akışı: İyi bir hava sirkülasyonu sağlamalıdır. Fanların yerleşimi ve hava akışı yönü önemlidir.

 • Defrost Özelliği: Buzlanma sorununu önlemek için etkili bir defrost sistemine sahip olmalıdır (elektrikli, sıcak gazlı veya hava defrost).

 • Genleşme Valfi:

 • Tipi: Termostatik genleşme valfi (TXV) ve elektronik genleşme valfi (EXV) en yaygın kullanılanlardır. TXV'ler basit ve güvenilirdir, EXV'ler ise daha hassas kontrol sağlar.

 • Kapasite: Soğutma sisteminin kapasitesine uygun olmalıdır.

 • Ayarlanabilirlik: Farklı yük ve sıcaklık koşullarına göre ayarlanabilir olması avantaj sağlar.

 • Kontrol Sistemleri:

 • Sensörler ve Kontrol Panelleri: Sıcaklık, nem ve basınç gibi parametreleri izleyen ve kontrol eden sistemler seçilmelidir. Otomatik alarm sistemleri, sıcaklık sapmalarında uyarı verir.

 • Veri Kayıt Sistemleri: Sıcaklık ve nem verilerini kayıt altına alarak geçmişe dönük analiz imkanı sağlar.

 • Aydınlatma ve Havalandırma:

 • Aydınlatma: Enerji verimli LED aydınlatmalar tercih edilmelidir. Aydınlatma sistemi, ürünlerin ve çalışma alanının net bir şekilde görülebilmesini sağlamalıdır.

 • Havalandırma: Uygun havalandırma sistemleri, iç ortam havasının kalitesini korur ve nem dengesini sağlar. Özellikle büyük hacimli soğuk odalarda etkili hava sirkülasyonu önemlidir.


3. Yer Hazırlığı ve Kurulum

Adımlar:

 • Yer Hazırlığı:

 • Temizlik: Soğuk oda kurulacak alanın zemin, duvar ve tavan yüzeyleri temizlenmeli ve düzleştirilmelidir.

 • Yüzey Hazırlığı: İzolasyon panellerinin yerleştirilmesine uygun hale getirilmelidir. Yüzeylerin düzgün olması, panel montajını kolaylaştırır.

 • İzolasyon Panellerinin Montajı:

 • Duvar Panelleri: Duvar izolasyon panelleri monte edilmeli ve birleşim yerlerinin sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Panellerin arasındaki boşluklar, izolasyon malzemesi ile doldurulmalıdır.

 • Tavan ve Zemin Panelleri: Tavan ve zemin panelleri monte edilmelidir. Panellerin birleşim yerlerinin sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

 • Kapı Montajı:

 • Kapı Yerleşimi: Soğuk oda kapısı, planlanan yerleşim noktasına monte edilmelidir. Kapının düzgün kapanıp kapanmadığı kontrol edilmelidir.

 • Kapı İzolasyonu: Kapı izolasyonu ve sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Kapı çevresine conta yerleştirilmeli ve sızdırmazlık test edilmelidir.

 • Soğutma Sisteminin Kurulumu:

 • Bileşenlerin Yerleşimi: Kompresör, kondansatör, evaporatör ve genleşme valfi gibi bileşenler planlanan yerlere yerleştirilmelidir.

 • Boru Bağlantıları: Soğutma sistemi bileşenleri arasındaki boru bağlantıları yapılmalıdır. Boruların yalıtımı ve sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

 • Elektrik Tesisatı: Elektrik bağlantıları yapılmalı ve güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol edilmelidir.

 • Kontrol ve İzleme Sistemleri:

 • Sensörler: Sıcaklık, nem ve basınç sensörleri yerleştirilmelidir.

 • Kontrol Panelleri: Kontrol panelleri monte edilmeli ve sensörlerle bağlantıları sağlanmalıdır.

 • Aydınlatma ve Havalandırma:

 • Aydınlatma Montajı: LED aydınlatmalar monte edilmeli ve çalışır durumda oldukları kontrol edilmelidir.

 • Havalandırma Sistemleri: Havalandırma sistemleri kurulmalı ve hava sirkülasyonunun etkili olduğundan emin olunmalıdır.

4. Test ve Devreye Alma

Adımlar:

 • Sistem Testleri:

 • Başlatma: Soğutma sistemi çalıştırılmalı ve tüm bileşenlerin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

 • Parametre İzleme: Sıcaklık, nem ve basınç değerleri izlenmelidir. Belirlenen değerlerin sağlandığından emin olunmalıdır.

 • Sızdırmazlık Kontrolü:

 • İzolasyon Testi: İzolasyon panelleri ve kapıların sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Herhangi bir kaçak tespit edilirse düzeltilmelidir.

 • Defrost Sistemi:

 • Defrost Testi: Evaporatörün defrost sistemi test edilmelidir. Buzlanma ve donma sorunları olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Güvenlik Sistemleri:

 • Alarm Testi: Alarm ve güvenlik sistemleri test edilmeli ve doğru çalıştığından emin olunmalıdır.


5. Bakım ve İzleme

Adımlar:

 • Düzenli Bakım Planı:

 • Bakım Takvimi: Soğuk odanın düzenli bakımını sağlamak için bir plan oluşturulmalıdır. Kompresör, kondansatör, evaporatör ve diğer bileşenlerin periyodik olarak kontrol edilmesi gereklidir.

 • Bakım Kayıtları: Yapılan bakımların kayıt altına alınması, gelecekteki sorunları önlemek için önemlidir.

 • Sensör ve Kontrol Sistemleri:

 • Kalibrasyon: Sıcaklık, nem ve diğer parametreleri izleyen sensörler ve kontrol sistemleri düzenli olarak kalibre edilmelidir.

 • Yedek Parça ve Acil Durum Planı:

 • Yedek Parça Stoku: Olası arızalar için yedek parça stoğu oluşturulmalıdır.

 • Acil Durum Planı: Acil durumlar için bir plan hazırlanmalı ve çalışanlara bu plan hakkında bilgi verilmelidir.

Sonuç

Soğuk oda kurulumu, dikkatli planlama ve doğru bileşen seçimi gerektiren karmaşık bir süreçtir. İhtiyaçların belirlenmesi, uygun bileşenlerin seçimi, yer hazırlığı, kurulum, test ve devreye alma aşamaları titizlikle yapılmalıdır. Düzenli bakım ve izleme, soğuk odanın verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu rehberi takip ederek, soğuk odanızın kurulumu ve işletmesi sırasında karşılaşabileceğiniz sorunları en aza indirebilir ve ürünlerinizin kalitesini koruyabilirsiniz.
Коментари


Tunelgroup Logo

Bilgi, Tecrübe ve Etkin Mühendislikle Mega Yapı Tasarım ve İmalat Verimliliğimiz Üst Seviyelerde

TUNELGROUP SOĞUTMA

bottom of page